Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι στη Χαλκίδα

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι στη Χαλκίδα

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι ήρθαν στη Χαλκίδα και θα ξανάρθουν σύντομα.

Στη Χαλκίδα βρέθηκε η καρδιά του επιχειρηματικού κόσμου σε εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση του Δικτύου των Επιχερηματικών Αγγέλων. Οι πρόεδροι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων μίλησαν για τον ρόλο του νέου αυτού θεσμού που στόχο εχει να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και τις νέες-έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες, μέσα από χρηματική και διοικητική υποβοήθηση. Για το λόγο αυτό στη Χαλκίδα η Περιφέρεια θα δημιουργήσει παράρτημα στο υπό ίδρυση Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας.

Video: Star Κεντρικής Ελλάδας Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι στη Χαλκίδα

Άρθρο