Πολιτική Απορρήτου

Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα που αυτές αξιοποιούν, αν δεν περιγράφεται αλλιώς, είναι ιδιοκτησία του Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος και διατίθενται στους χρήστες του site αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αξιοποίηση τους για εμπορικούς σκοπούς εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια του Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος.

Επιπλέον, δεν μπορείτε χωρίς γραπτή άδεια να:

– Διανείμετε τα περιεχόμενα (content) του site

– Δημιουργήσετε Βάση Δεδομένων με συστηματική πρόσβαση στο σύστημα,

– Χρησιμοποιήστε μεμονωμένα δεδομένα αν δεν αναφέρεται ότι η πηγή είναι το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος

To portal του Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών sites που προσπελαύνονται από συνδέσεις του προς αυτές.