Πολιτική Ασφαλείας

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

Μπορείτε να μας εμπιστευθείτε

Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αλλά και την ενημέρωσή σας για νέες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους χωρίς την άδειά σας.

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία που βοηθούν στην επικοινωνία μας μαζί σας, την κατανόηση των αναγκών σας και την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας.

Για όλα τα μέλη μας:

 • Προσωπικά στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, σταθερό και κινητό τηλέφωνο

Επιπλέον και κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των προσφερόμενων – παρεχόμενων υπηρεσιών:

 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση και τις συμβάσεις του Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος
 • Δεδομένα από τυχόν πληρωμές που εκτελείτε και σχετικές υπηρεσίες

Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας προέρχονται από στοιχεία που επιβάλλονται για τον εκ του νόμου σκοπού που υπηρετεί το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος και όσα επιπλέον επιλέγετε μαζί μας να μοιραστείτε.
Συνοπτικά, τα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που ο νόμος ορίζει  να μοιρασθείτε μαζί μας, από συμβάσεις και χρήση υπηρεσιών του Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος και αυτά που εσείς επιλέγετε με τη συγκατάθεσή σας ή βάσει του νομοθετικού πλαισίου.

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με υπευθυνότητα

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των νομοθετικών σκοπών, αρμοδιοτήτων  και υποχρεώσεών μας απέναντι στα μέλη μας και σε κάθε πολίτη που ζητά τις υπηρεσίες μας.
Επίσης, για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες που ήδη έχετε ή νέες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν, για να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και να προσαρμόζουμε τα μηνύματα επικοινωνίας που λαμβάνετε.

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε;

Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας πραγματοποιείται για:

 • Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο των εκ του νόμου σκοπών, αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών μας απέναντί σας σε σχέση με υπηρεσίες μας, που λαμβάνετε ή για τις οποίες έχετε ή θα έχετε επιδείξει ενδιαφέρον.
 • Την  εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς.
 • Τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.
 • Την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους, τη συνδρομή και την υποστήριξή μας σε σας, όπως και για να κατανοήσουμε το βαθμό ικανοποιήσεώς σας από την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες μας.  Επίσης, για να κατανοήσουμε προβλήματα, ερωτήματα, επιθυμίες και ανάγκες σας για το σκοπό της εξυπηρετήσεως σας.
 • Την προώθηση νέων υπηρεσιών μας προς σε σας καθώς και την ενημέρωσής σας, κατόπιν ρητής συγκαταθέσεώς σας, τις κάθε μορφής εκδηλώσεις μας  για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τις παρεμβάσεις μας, τα νέα μας ( δια έντυπου υλικού, περιοδικού /ηλ. περιοδικού).
 • Σε περίπτωση που για τη λήψη υπηρεσίας μέσα από τον ιστότοπό μας είναι απαραίτητη η συγκατάθεση σας, σας γνωρίζουμε ότι αυτή είναι αποδεκτή μόνο εάν είστε άνω των 15 ετών.  Σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκριση ή η παροχή της από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

 • Επωνυμία: Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος
 • Διεύθυνση Έδρας: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 T.K. 106 71
 • email: angels@acci.gr
 • Ιστοσελίδα: https://www.businessangelsgreece.gr
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3626664, 210 3382364, 210 3382341
 • e-mail: angels@acci.gr

 

— –

Protection of personal data Protection of personal data Since 25.5.2018, the new General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council, known as GDPR, is being implemented, which strengthens the protection of personal data across the European Union. The ACCI with respect for your personal data, applies the new regulation for their processing and informs you in detail.

You can trust us ACCI collects your personal data in order to better serve you, as well as informing you about new services that meet your needs. We handle these items with the highest responsibility and we do not transfer or share them with third parties without your permission.

What data do we collect? We collect and process data that help us communicate with you, understand your needs and personalized service. For all our members: Your personal information, such as your full name, VAT number, address Contact details such as postal address, e-mail, landline and mobile phone In addition and on a case-by-case basis, depending on the type of services offered – Data resulting from the use and conventions of ACCI Data from any payments you make and related services.

Where do we collect your data from? Personal data and contact information come from data required for the statutory purpose served by the ACCI and what you further choose to share with us. In summary, the data may be derived from information that the law requires you to share with us, from conventions and use of ACCI services and what you choose with your consent or the legal framework. We manage your data responsibly We process the data we collect for the fulfillment of our legislative goals, responsibilities and obligations towards our members and every citizen who requests our services. Also, to communicate directly with you about the services you already have or new services that may be of interest to you, to provide you with better services and customize the communication messages you receive.

Why do we collect your data and how do we process it? We process the data we have at our disposal for: Identify and communicate with you within our legal purposes, responsibilities, and obligations to you in relation to our services that you receive or for which you have or have shown interest. Fulfilling our obligations to you. Our compliance with the obligations imposed by the applicable legal and regulatory framework and supervisory requirements, as well as the decisions of the authorities or the courts. Your information on the use of our services, their capabilities and features, our subscription and support to you, and to understand your satisfaction with our services and services. Also, to understand your problems, queries, desires and needs for the purpose of your service. We promote our new services to you as well as your information, with your express consent, our every kind of events about our actions, initiatives, interventions, our news (printed material, magazine / e-journal). In case you need your consent to receive service through our site, we know that this is only acceptable if you are over 15 years of age. Otherwise, it is necessary to have it approved or provided by the person who has parental care of the child.

Contact details of a data controller Name:

 • ACCI Headquarters Address: ACADEMIAS 7 T.K. 106 71
 • email: angels@acci.gr 
 • Website: https://www.businessangelsgreece.gr
 • Contact number: 210 3626664, 210 3382364, 210 3382341
 • e-mail: angels@acci.gr