Όροι Χρήσης

Η υπηρεσίες και τα δεδομένα που αυτές αξιοποιούν, αν δεν περιγράφεται αλλιώς, είναι ιδιοκτησία του Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος και διατίθενται στους χρήστες του site αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αξιοποίηση τους για εμπορικούς σκοπούς εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια του Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος.

Επιπλέον, δεν μπορείτε χωρίς γραπτή άδεια να:

– Διανείμετε τα περιεχόμενα (content) του site

– Δημιουργήσετε Βάση Δεδομένων με συστηματική πρόσβαση στο σύστημα,

– Χρησιμοποιήστε μεμονωμένα δεδομένα αν δεν αναφέρεται ότι η πηγή είναι το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος

To portal του Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών sites που προσπελαύνονται από συνδέσεις του προς αυτές.