Όροι Χρήσης

Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα που αυτές αξιοποιούν, αν δεν περιγράφεται αλλιώς, είναι ιδιοκτησία του Business Angels Greece και διατίθενται στους χρήστες του site αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αξιοποίηση τους για εμπορικούς σκοπούς εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια του Business Angels Greece.

Επιπλέον, δεν μπορείτε χωρίς γραπτή άδεια να:

– Διανείμετε τα περιεχόμενα (content) του site

– Δημιουργήσετε Βάση Δεδομένων με συστηματική πρόσβαση στο σύστημα,

– Χρησιμοποιήστε μεμονωμένα δεδομένα αν δεν αναφέρεται ότι η πηγή είναι το Business Angels Greece

To portal του Business Angels Greece δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών sites που προσπελαύνονται από συνδέσεις του προς αυτές.