Ιουστίνη Δεβετζή

Η Ιουστίνη Δεβετζή είναι μόνιμη υπάλληλος του Ε.Β.Ε.Α από το 2009 (ΦΕΚ Γ’ 280/22.4.2009) και έχει υπηρετήσει σε αρκετές θέσεις από τότε, όπως: στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού, στο Τμήμα Εμπορίου, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Α.Ε., ενώ από το 2014 υπηρετεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη στις δράσεις και στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, όπως: “Enterprise Europe Network Hellas – ΕΕΝ – Ηellas 2025”, “GAZELLE: orGAnizing accELaration for high-potential innovative SMEs”, «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων», “Developing Advisors in a Novel Business Transfers & Acquisitions Environment (DANAE)”, “M.IN.D. – Marketing, Internationalization & Development”, “Family Business Successful Succession – FABUSS”, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δικτύου “EUROPE DIRECT” και στην Πρωτοβουλία “SUSTAINABLE GREECE 2020”.

Με την αριθ. 14/11.7.2022 απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Α έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος (Business Angels Network Greece – BANG).

Είναι κάτοχος των παρακάτω ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών: 1) «Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες» του τμήματος Λογιστικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Υπότροφος Ι.Κ.Υ.) και 2) «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μ.Π.Σ.: 1) «Διοίκηση της Υγείας» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιά και Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά και 2) «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, κατέχει: 1) Πιστοποίηση και Δίπλωμα του Ο.Ε.Ε.Κ. στα Ναυτιλιακά, 2) Πιστοποίηση και Δίπλωμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α., 3) Πιστοποιητικό Eπαγγελματικής Eπάρκειας, με τίτλο: “Developing Advisors in a Novel SME Transfer”, 4) Δίπλωμα στη Μηχανογραφημένη Λογιστική για Στελέχη Λογιστικής Υποστήριξης ΜμΕ του ΚΕΚ Δήμητρα και 5) Δίπλωμα για Στελέχη Επιχειρήσεων του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ‘Χατζηπέρη – M.A.S.T.’

Γνωρίζει Αγγλικά (Certificate of Proficiency) και έχει πιστοποιημένες ψηφιακές δεξιότητες (ECDL Core Certificate-7 Modules: Concepts of IT, Word Processing, Presentations, Information and Communication, Spreadsheets, Using the Computer & Managing Files, & Data Base), Windows 2003 & XP, Λειτουργικό Σύστημα Solaris, Λειτουργικό Σύστημα Windows 2003 Server και Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση (web 2 εργαλεία).