Γνώρισε την ομάδα

Ελένη Φώτη

Ελένη Φώτη

Η Ελένη Φώτη είναι Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών www.acci.gr και Διευθύντρια της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α. www.THEAthensincube.gr ).

Είναι κάτοχος ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μεταπτυχιακό M.Sc στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες), από το ALBA Graduate Business School (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – Professional MBA) και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο B.Sc στις Οικονομικές Επιστήμες). Είναι, επίσης, υποψήφια διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τέλος, είναι υπεύθυνη για ευρωπαϊκά και εθνικά έργα με αντικείμενο την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση των Νέων και συμμετέχει σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο σε ομάδες εργασίας και επιτροπές σχετικές με τα ανωτέρω αντικείμενα.


Ιουστίνη Δεβετζή

Ιουστίνη Δεβετζή

Η Ιουστίνη Δεβετζή είναι μόνιμη υπάλληλος του Ε.Β.Ε.Α από το 2009 (ΦΕΚ Γ’ 280/22.4.2009) και έχει υπηρετήσει σε αρκετές θέσεις από τότε, όπως: στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού, στο Τμήμα Εμπορίου, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Α.Ε., ενώ από το 2014 υπηρετεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη στις δράσεις και στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, όπως: “Enterprise Europe Network Hellas – ΕΕΝ - Ηellas 2025”, “GAZELLE: orGAnizing accELaration for high-potential innovative SMEs”, «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων», “Developing Advisors in a Novel Business Transfers & Acquisitions Environment (DANAE)”, “M.IN.D. – Marketing, Internationalization & Development”, "Family Business Successful Succession – FABUSS", του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δικτύου “EUROPE DIRECT” και στην Πρωτοβουλία “SUSTAINABLE GREECE 2020”.

Με την αριθ. 14/11.7.2022 απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Α έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων Ελλάδος (Business Angels Network Greece – BANG).

Είναι κάτοχος των παρακάτω ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών: 1) «Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες» του τμήματος Λογιστικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Υπότροφος Ι.Κ.Υ.) και 2) «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μ.Π.Σ.: 1) «Διοίκηση της Υγείας» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Πειραιά και Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά και 2) «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, κατέχει: 1) Πιστοποίηση και Δίπλωμα του Ο.Ε.Ε.Κ. στα Ναυτιλιακά, 2) Πιστοποίηση και Δίπλωμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α., 3) Πιστοποιητικό Eπαγγελματικής Eπάρκειας, με τίτλο: “Developing Advisors in a Novel SME Transfer”, 4) Δίπλωμα στη Μηχανογραφημένη Λογιστική για Στελέχη Λογιστικής Υποστήριξης ΜμΕ του ΚΕΚ Δήμητρα και 5) Δίπλωμα για Στελέχη Επιχειρήσεων του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ‘Χατζηπέρη - M.A.S.T.’

Γνωρίζει Αγγλικά (Certificate of Proficiency) και έχει πιστοποιημένες ψηφιακές δεξιότητες (ECDL Core Certificate-7 Modules: Concepts of IT, Word Processing, Presentations, Information and Communication, Spreadsheets, Using the Computer & Managing Files, & Data Base), Windows 2003 & XP, Λειτουργικό Σύστημα Solaris, Λειτουργικό Σύστημα Windows 2003 Server και Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση (web 2 εργαλεία).


Αδαμαντία Αργυρίου

Αδαμαντία Αργυρίου

Η Αδαμαντία Αργυρίου σπούδασε στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με πτυχίο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Από το 2021 είναι Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Management ».

Έχει επίσης πιστοποιητικό επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα (Certificate of Proficiency).

Κατά τη διάρκεια της πτυχιακής πρακτικής της άσκησης, ως διοργανώτρια συνεδρίων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, έχει διοργανώσει αρκετά συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Έχει εργαστεί για πολλά έτη στην Αεροπορική Βιομηχανία (SYRIAN ARAB AIRLINES) ως Κατασκευάστρια αεροπορικών ναύλων, αλλά και ώς εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας στον τομέα της εξυπηρέτησης αεροδρομίου (2000-2012).

Μετά την οριστική λήξη της αεροπορικής εταιρείας στην Ελλάδα, εργάστηκε ως Ταξιδιωτικός Σύμβουλος για 1 έτος (2012-2013) και για 2 χρόνια (2013-2015) ως Διευθύντρια Πωλήσεων και Μάρκετινγκ στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Μετά τη συνεργασία της στον ξενοδοχειακό κλάδο, ασχολήθηκε ως Υπεύθυνη Πωλήσεων και Μάρκετινγκ σε Γραφείο Ταξιδίων (2015-2018).

Από το 2018 εργάζεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Τμήμα Μητρώου (2018-2020) και στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (2020-σήμερα).