Σκοπός & Όραμα

Όραμα

Το δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων BANG, φιλοδοξεί να αποτελέσει κυρίαρχο μέσο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη χώρα, παρεμβαίνοντας στο κρίσιμο στάδιο που δημιουργούνται οι νέες ιδέες και θέλουν στήριξη για να αναπτυχθούν. Στο πλαίσιο αυτό το BANG προσβλέπει να αποτελέσει πόλο συγκέντρωσης:

  • τόσο των επενδυτών μέσα από την ανάπτυξη μίας ενιαίας πλατφόρμας όπου θα ενταχθούν κεφαλαιούχοι απ’ όλη τη χώρα που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους ως επιχειρηματικοί άγγελοι
  • όσο και των επιχειρηματιών οι οποίοι θα επιδιώκουν στην άντληση κεφαλαίων για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Μέσα από την εμπλοκή του τόσο με τους επενδυτές όσο και με τους επιχειρηματίες, το BANG δύναται να αναλάβει και άλλους σημαντικούς ρόλους, όπως:

  • την παροχή συμβουλών προς την Πολιτεία πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε αυτή την ευαίσθητη φάση της σύστασης και ανάπτυξης μιας εταιρίας,
  • την προώθηση των ορθών πρακτικών και συνακόλουθα τη θέσπιση προτύπων για τη βιομηχανία, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική

Σκοπός

Το δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων BANG έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει σήμερα στη χρηματοδότηση και υποστήριξη των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο ρόλος του είναι να φέρει σε επαφή τους Ε.Α./μέλη του με τις επιχειρήσεις, οι οποίες υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα μέλη μοιράζονται την εμπειρία τους και, επεκτείνοντας τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες των επιχειρήσεων, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.

Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να κινείται από λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ έως τα 2,0 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, ποσά τα οποία τα VCs και οι τράπεζες δεν καλύπτουν όταν πρόκειται για νεοφυείς εταιρίες ή επιχειρήσεις στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους.

Για τους σκοπούς αυτούς το BANG. καλωσορίζει στα μέλη του εύπορους ιδιώτες, επιχειρηματίες/διοικητικά στελέχη/εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματικοί άγγελοι ή που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση ή παροχή διοικητικής βοήθειας προς καινοτόμες επιχειρήσεις κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους.

Επίσης προσκαλεί τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν το θεσμό των Ε.Α. και να εξετάσουν πως το BANG. μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στόχων τους.