ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ – ΜΕΛΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ονοματεπώνυμο:
E-mail:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επωνυμία:
E-mail:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Διεύθυνση:
Ιστοσελίδα:

ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύσταση Ομάδας – Δημιουργία Προϊόντος – Είσοδος στην Αγορά – Περεταίρω Ανάπτυξη

ΚΛΑΔΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  1. ……………………
  2. ……………………
  3. ……………………
  4. ……………………
  5. ……………………

ΕΥΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Από € ………………… Έως €……………………

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Από ……… έτη Έως ……… έτη