Ενεργοποίηση του θεσμού στην Ελλάδα από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ενεργοποίηση του θεσμού στην Ελλάδα από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ίσως ένα από τα βασικότερα προβλήματα το οποίο ευθύνεται για τις σημαντικότατες επιπλοκές στην Ελληνική επιχειρηματικότητα από την απαρχή της οικονομικής ύφεσης, να είναι η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Επιπρόσθετα του γεγονότος αυτού, η αμφισβητούμενη πιστοληπτική ικανότητα υφιστάμενων και δυνητικών επιχειρήσεων αλλά και της χώρας στο σύνολο της, οδηγεί σε επιπρόσθετες επιπλοκές που έχουν ως βασικό αντίκτυπο την υστέρηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τον παραγκωνισμό επιχειρηματικών ιδεών οι οποίες υπό άλλες συνθήκες ίσως να ήταν καινοτόμες και πλήρως ανταποδοτικές τόσο για τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και για το ευρύτερο σύνολο, υστέρηση στην λήψη αποφάσεων σχετικά με επενδυτικά σχέδια λόγω αυξημένου ρίσκου, κλπ.

Έχοντας άμεση εικόνα των επιπτώσεων αυτών στην ελληνική επιχειρηματικότητα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) αποφάσισε την σύσταση και αξιοποίηση του θεσμού των Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΕΑ), επιχειρώντας την διασύνδεση μεταξύ έμπειρων και πετυχημένων επιχειρηματιών του Ελλαδικού χώρου, με καινοτόμες υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι πρώτοι, επενδύοντας στην επιχειρηματική ιδέα και επωμιζόμενοι το αντίστοιχο ρίσκο, παρέχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση καλύπτοντας την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, και οι δεύτεροι έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα αλλά και να βρουν χρηματοδοτικούς πόρους οι οποίοι θα τους βοηθήσουν τόσο στην σύσταση της επιχείρησής τους, όσο και στην βιωσιμότητά της υποστηρίζοντας την μετέπειτα λειτουργία της συμβουλευτικά.

Οι ΕΑ είναι ένας θεσμός ο οποίος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, και γενικότερα στις χώρες του Δυτικού κόσμου, εδώ και αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Το ΕΒΕΑ, κρίνοντας ότι η λειτουργία των ΕΑ στην Ελλάδα είναι χρήσιμη και προσοδοφόρα για την οικονομία και την κοινωνία, δραστηριοποιείται στον θεσμό μέσω του Κέντρου Μελετών και Έρευνας (ΚεΜΕ) του, και σε συνεργασία με το Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συστήνει τον θεσμό αυτό αποσκοπώντας στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, στην βελτίωση της εξωστρέφειας, αλλά και στην καλλιέργεια της μετοχικής κουλτούρας.

Οι δραστηριότητες του δικτύου των ΕΑ/ΕΒΕΑ αρχικά αριθμούν τρείς βασικές διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η εξεύρεση ΕΑ στην Αττική αλλά και γενικότερα στη χώρα, οι οποίοι θα αποτελέσουν το ένα και βασικό σκέλος του δικτύου. Η δεύτερη διάσταση είναι η σύνδεση του δικτύου ΕΑ/ΕΒΕΑ με καινοτόμους επιχειρηματίες, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις οι οποίοι θα υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση από τους ΕΑ. Η τρίτη διάσταση αναφέρεται κυρίως στον οργανωτικό τομέα, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το δίκτυο των ΕΑ/ΕΒΕΑ. 

Αρχικά, η αποστολή του ΔΕΑ/ΕΒΕΑ είναι, ο προσδιορισμός και η διαχείριση του δικτύου των ΕΑ, η αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων των ΜμΕ, και η παρουσίαση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, των προτάσεων εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης στους ΕΑ, μέσω ημερίδων και σεμιναρίων. 

Σε δεύτερο στάδιο, η αποστολή του ΔΕΑ/ΕΒΕΑ μπορεί να διευρυνθεί, προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ΕΑ και τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με τα ζητήματα ελέγχων και διαπραγμάτευσης, έως ότου οι δύο πλευρές φθάσουν σε μια καταληκτική συμφωνία.

Το ΕΒΕΑ θα επικοινωνήσει το νέο θεσμό, ο οποίος αναμένεται να δραστηριοποιηθεί κατά τους πρώτους μήνες του 2014. Έτσι το ΔΕΑ/ΕΒΕΑ θα προσελκύσει και θα εγγράψει στο δίκτυό του ΕΑ από όλη την Ελλάδα, και θα προσελκύσει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, όπου, επιπρόσθετα θα τους παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε ότι αφορά την προετοιμασία και την παρουσίασή τους. Η πρωτοφανής για τα Ελληνικά δεδομένα υπηρεσία αυτή, αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για τις υπό σύσταση αλλά και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και για καινούργιες και καινοτόμες ιδέες, καλύπτοντας σημαντικά κενά που έχουν δημιουργηθεί από την μακροχρόνια ύφεση που βιώνει η χώρα την πρόσφατη περίοδο. Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα εντός των συνόρων, δίνοντας το έναυσμα σε μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιώτες επιχειρηματίες να προχωρήσουν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, σε ένα καινούργιο επενδυτικό σχέδιο.