Στέλλα Σταρρά

Η Στέλλα Σταρρά εργάζεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α., από το 1993 και είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Δ/νσης Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, του Επιμελητηρίου.
Παράλληλα, είναι Προϊσταμένη και Συντονίστρια Δράσεων, της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., μιας σημαντικής πρωτοβουλίας του Ε.Β.Ε.Α., για την προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς και την υποστήριξη και την ανάπτυξη της νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.
Είναι κάτοχος ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο “Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία με την Χρήση Νέων Τεχνολογιών’’, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Πτυχίο “Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών” και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, ως ‘’Στέλεχος Κοινωνικής Ανάπτυξης’’, του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια στους τομείς του Μάρκετινγκ, της Επικοινωνίας, της Διαχείρισης Έργων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και της Λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών.
Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο σε προγράμματα και ομάδες εργασίας, με αντικείμενο την προώθηση της Καινοτομίας, την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης και την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα πληροφόρησης επιχειρήσεων, σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.
Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά (Proficiency NOCN C2, ESOL International) και έχει πιστοποιημένες ψηφιακές δεξιότητες (Global Cert Intermediate C).