Η συμμετοχή των εκπροσώπων του Δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων – BANG του Ε.Β.Ε.Α., στα «Διεθνή Επενδυτικό Φόρουμ – International Investment Forum» που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου: GAZELLE – orGAniZing accELaration for high-potential innovative SMEs, κατά την διάρκεια του έτους 2022.

H συμμετοχή των εκπροσώπων του Δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων  – BANG του Ε.Β.Ε.Α., στα «Διεθνή  Επενδυτικό Φόρουμ – International Investment Forum» που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου: GAZELLE – orGAniZing accELaration for high-potential innovative SMEs, κατά την διάρκεια του έτους 2022.

Κατά την διάρκεια του έτους 2022, το Δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων  – BANG του Ε.Β.Ε.Α. συμμετείχε με εκπροσώπους του, στα «Διεθνή  Επενδυτικό Φόρουμ – International Investment Forum» που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου: GAZELLE – orGAniZing accELaration for high-potential innovative SMEs*, του προγράμματος INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020 που πραγματοποιήθηκαν, αντίστοιχα, στα Σκόπια, στη Ruse, στην Αθήνα και στη Λεμεσσό, ως ακολούθως:

Συγκεκριμένα:

  • στο 1ο Διεθνές Επενδυτικό Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 2022, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου “Holliday Inn” στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας και διοργανώθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας, Εταίρο του Έργου GAZELLE.

Συμμετείχαν 12 νεοφυείς επιχειρήσεις συνολικά από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βόρεια Μακεδονία, που συμμετέχουν στο έργο, οι οποίες παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους σε πιθανούς επενδυτές, εμπορικές τράπεζες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ενώ, από την πλευρά του Ε.Β.Ε.Α., συμμετείχαν 3 νεοφυείς Επιχειρηματικές Ομάδες – “Γαζέλες’’, το Δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων  – BANG του Ε.Β.Ε.Α., εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Θεοφάνη Ματσόπουλο, Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α.

Ο κύριος Θεοφάνης Ματσόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α., σε συνάντηση με εκπρόσωπο Startup κατά την διάρκεια του 1ου Διεθνές Investment Forum (Skopje, 13.4.2022)
  • στο 2ο Διεθνές Επενδυτικό Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαϊου 2022, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου “Dunav Plaza Hotel”, στη Ruse της Βουλγαρίας και διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ruse, Εταίρο του Έργου GAZELLE.

Συμμετείχαν συνολικά, 15 νεοφυείς επιχειρήσεις από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βόρεια Μακεδονία, που συμμετέχουν στο έργο. Ενώ, από την πλευρά του Ε.Β.Ε.Α., συμμετείχαν 3 νεοφυείς Επιχειρηματικές Ομάδες – “Γαζέλες’’, καθώς και 3 Επιχειρηματικοί Άγγελοι – “Business Angels”, ο κύριος Μιχάλης Κανδαράκης, Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α., ο κύριος Θεοφάνης Ματσόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. και ο κύριος Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, Σύμβουλος των νεοφυών Eπιχειρηματικών Ομάδων του έργου Gazelle και της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.    

Οι κ.κ. Μιχάλης Κανδαράκης, Μέλος του Δ.Σ του Ε.Β.Ε.Α., Θεοφάνης Ματσόπουλος, Μέλος του Δ.Σ.
του Ε.Β.Ε.Α. και Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, Σύμβουλος της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας,
στο 2ο Διεθνές Investment Forum (Ruse, 18.5.2022)

  • στο 3ο Διεθνές Επενδυτικό Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2022 στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου “Divani Caravel Hotel”, στην Αθήνα και συνδιοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), εταίροι του Έργου GAZELLE.

Συμμετείχαν συνολικά 19 νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματικοί άγγελοι και φορείς ανάπτυξης της καινοτομίας από τις χώρες της Βαλκανικής Μεσογείου, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. Ενώ, από την πλευρά του Ε.Β.Ε.Α., συμμετείχαν ο κύριος Δημήτριος Δημητρίου, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ο κύριος Θεοφάνης Ματσόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. και ο κύριος Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, Σύμβουλος των νεοφυών Eπιχειρηματικών Ομάδων του έργου Gazelle και της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.  

Ο κύριος Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος της Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Α. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων, απευθύνει χαιρετισμό στο 3ο Διεθνές Investment Forum
(Αθήνα 24.6.2022)
  • Στο 4ο Διεθνές Επενδυτικό Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2022, στο “ASBIS High Tech Cluster”, στη Λεμεσό της Κύπρου. Το Forum  συνδιοργανώθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εταίρο του Έργου GAZELLE και το “ARIS  – A Real Inspiring Space”. Το Ε.Β.Ε.Α., ως Συντονιστής Εταίρος του έργου, συμμετείχε με τρεις Business Angels του, την κυρία Μαρία Αρβανιτοπούλου, Μέλος Δ.Ε. Ε.Β.Ε.Α. και τους κ.κ. Νικόλαο Κεστσόγλου και Φάνη Ματσόπουλο, Μέλη του Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Α., καθώς και με τέσσερις ελληνικές start-ups υποστηριζόμενες από το Έργο.

Το Φόρουμ παρακολούθησαν περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες, μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν, επίσης, αρκετοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, από τα οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των χωρών, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι διάφορες δραστηριότητες του Έργου GAZELLE, όπως το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης και μεταφοράς τεχνολογίας για καινοτόμες ΜμΕ, οι δραστηριότητες υποστήριξης και δικτύωσής τους, καθώς και η διαδικτυακή πλατφόρμα start-up toolkit, ενώ, ακολούθησε pitching από συνολικά 17 νεοφυείς επιχειρήσεις του GAZELLE και των τριών Χωρών που συμμετείχαν.

Ο κύριος Θεοφάνης Παναγιώτης Ματσόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α απευθύνει
Χαιρετισμό στο 4ο Διεθνές Investment Forum
(Λεμεσσός, 19.10.2022)

*Λίγα λόγια για το έργο Gazelle    

Το έργο «orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs– GAZELLE» είναι ένα διακρατικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των εταίρων. Το ακρωνύμιο «gazelle» δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Ως “Γαζέλες” ονομάζονται εκείνες οι εταιρείες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, με ουσιαστική συνεισφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σκοπός του έργου είναι αναπτύξει έναν διακρατικό ολοκληρωμένο μηχανισμό που θα διευκολύνει τις «Γαζέλες», προωθώντας την πρόσβαση σε:                                       

α) χρηματοδότηση και

β) επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία.